Information

På denne side finder du blanketter, rapporter, takstblad og muligheden for at tilmelde dig informationsservice. Derudover finder du information om vandet i Øksendrup


Ejerskifte


Hent blanket vedrørende ejerskifte / flytning

Overdragelse


Hent blanket vedrørende overdragelse

Beredskabsplan


Her finder du relevant bilag i forbindelse med beredskabsplan 

Takstblad


Læs gældende takstblad for Øksendrup Vandværk

Vandmålere


På denne side finder du information om vandmålere

Vandkvalitet


Her finder du drikkevandsrapporter og info om blødgøring af vand

Klager


Her finder du vejledning til klagemulighed

GENEREL INFORMATION


I Danmark bruger vi grundvand til drikkevand, og derfor er det vigtigt, at vi alle passer godt på vores grundvand, og beskytter det mod forurening, således at vi også i fremtiden kan hente rent drikkevand op. Grundvandet undersøges og kontrolleres løbende.


Vandanalyser
Ønsker De at få foretaget en analyse af Deres drikkevand, kan De rette henvendelse til Revsøre Smedie. Prisen afhænger af hvilke stoffer, der skal analyseres for.


Drik frisk vand
Vær opmærksom på, at drikkevandets kvalitet kan være forringet om morgenen, efter at vandet har stået stille i forbrugernes installationer hele natten. Brug derfor de første par minutters vand til vask, toiletskyl eller andre formål, hvor vandet ikke drikkes. Når vandets temperatur er faldet, og der kommer koldt vand ud af hanen, er vandet friskt og kan drikkes.

Det er en god ide at have en kande med vand stående i køleskabet - så har De altid frisk og koldt vand, og De undgår vandspild ved at vente på, at vandet i hanen bliver koldt.


Undgå metalafgivelser fra armaturer
Mange armaturer i husstanden kan afgive metaller -herunder nikkel -til drikkevandet. Undgå derfor at drikke det første vand, som kommer ud af hanen, når vandhanen har stået stille over natten. Når vandet har løbet lidt og er blevet koldt, er det frisk og kan drikkes.


Forbrugeransvar
Vandværket har ansvaret for drikkevandets kvalitet frem til forbrugernes grundskel. Forringelser af drikkevandskvaliteten, som skyldes forbrugernes egne installationer, er vandværket derfor ikke ansvarlig for, men vandværket giver gerne råd og vejledning i tilfælde af problemer eller tvivlsspørgsmål. Vandledninger på privat grund er Vandværket heller ikke ansvarlig for.


Utætte rør
Hvis uheldet er ude, og et rør bliver utæt, er det vigtigt at kunne lukke for vandet hurtigt. Sørg derfor for at vedligeholde Deres hovedhane før vandmåleren jævnligt og checke, om hanen lukker tæt. Dette kan gøres ved at lukke hovedhanen og checke, at vandmåleren står stille. Hvis der er problemer, bør De kontakte en blikkenslager.


Brandhaner
I tilfælde af brand kan det være et spørgsmål om sekunder for at redde liv. Det er derfor vigtigt, at brandhaner altid er nemme at komme til. Har De en brandhane placeret uden for Deres grund, skal De sørge for, at hæk eller lignende ikke vokser ud over brandhanen.

Stophaner
Stophaner, som er placeret i vejen ca. 30-50 cm. før skel, tilhører vandværket og skal derfor altid være til at komme til. Undgå derfor at hæk eller anden beplantning vokser ud over stophanen.


Flytning
Ved salg/køb af ejendomme skal vandmåleren aflæses, så vandregnskabet kan gøres op. Sælger og køber skal aflæse vandmåleren og skrive en flyttemeddelelse med aflæsningen, fraflytningsdato, sælgers nye adresse samt sælgers og købers underskrift.


Er du bekymret for dit drikkevand?


Danske Vandværker anbefaler, at vi med denne skrivelse informerer omkring drikkevandet, for at skabe fokus på drikkevandsbeskyttelsen. 

Hent skrivelsen her

TILMELD INFORMATIONSSERVICE


Kære forbruger af vand leveret fra Øksendrup vandværk,


For at kunne sikre hurtig og direkte information omkring lukning af vandforsyning i forbindelse med lækage på forsyningsnettet, vil vi gerne have en mailadresse eller et mobilnummer som vi kan sende fremtidige informationer ang. vandforsyningen til.
Mailadresserne og mobilnumrene vil blive opbevaret på en liste som benævnes “Vandforbrugere”, så de ikke kan forbindes til navne og adresser.

 
 
 
 
Ja
 
 

Strømafbrydelser påvirker vand- og spildevandsforsyningen


Myndighederne har varslet risiko for planlagte strømafbrydelser i vinteren 2022-2023 som følge af den internationale energikrise. Det rammer også vandselskaber, der sikrer forsyningen af drikkevand.


SPAR PÅ VANDET


Hver gang, du sparer på vandet, er du med til at sørge for, at vi også har rent grundvand i fremtiden. Det er godt at tænke på, hver gang man tænder for vandhanen - både på badeværelset, i køkkenet og på skolen.


Vandspild er overflødigt forbrug, som ingen har glæde af. Det drejer sig om alt fra dryppende vandhaner til utætte installationer. Desværre er de sidste både de sværeste at opdage og de mest kostbare, fordi det ofte drejer sig om enorme mængder vand fra selv en lille sprække.


Fakta

En parcelhus-familie på to voksne og to børn bruger pr. år ca. 160 m3 vand, hvilket beløber sig til ca. 5000 kr. pr. år, incl. målerafgift, statsafgift og moms. Hertil kommer opvarmningen af det varme vand, som bruges til bad, opvask osv.

STOP for brug af sprøjtegifte


Vandrådet i Nyborg Kommune har på møde 28.05.2019 besluttet af opfordre vandværkernes forbrugere og andre haveejere til at undlade at bruge sprøjtegifte (pesticider).

Årsagen hertil er, at der i mange vandværksboringer i de seneste år er fundet flere forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter af pesticider.

Vi vil stoppe denne udvikling og beder om jeres hjælp.

Hvis blot en dråbe sprøjtegift når grundvandet, kan det gøre 10 millioner liter drikkevand ubrugeligt.

En ny boring koster over 500.000 kr. og selv om vi finder vand, er det ikke sikkert, at det er egnet til drikkebrug.

Det er således meget bekosteligt og vanskeligt, ja nogle gange umuligt at skaffe uforurenet drikkevand - og det er jer forbrugere, som kommer til at betale.

Vi håber, at vandværkerne også i fremtiden kan levere rent drikkevand, og at I vil hjælpe os hermed ved at undlade at bruge sprøjtegifte.

Vi henviser til materiale (pixibog), der er udarbejdet af foreningen ”Danske Vandværker”. I pixibogen finder I ideer til, hvorledes I kan slippe for ukrudt i haven uden at anvende sprøjtegifte. Hent pixibogen her 

Haveejere har også mulighed for at tilmelde sig kampagnen giftfri have på https://www.giftfri-have.dk/tilmeld-have/